MESILASEMADE ANDMINE MESILASPERRE

Mesilasemade vahetamiseks või juba ematusse perre uue ema andmiseks võib tekkida vajadus erinevatel põhjustel. Mesilasemad võivad hukkuda mõne haiguse või mesitaru läbivaatuse tulemusel. Mesilasema on liiga vana või on halvasti paarunud ja on lõpetanud munemise. Samuti võib olla mesilasema vahetus vajalik mesilaspere kvaliteedi parendamiseks näiteks kui mesilaspere on liiga kuri, vähe tootlik, sülemleb, ei püsi läbivaatuse käigus kärgedel ja kipub liialt agaralt kõike kinni kittima.Tuleb võtta arvesse, et mesilased on alati vaenulikud nii võõraste mesilaste kui võõraste mesilasemade suhtes. Seepärast tuleb teada emade vahetamise tingimusi. Ema vastuvõtmine oleneb välistingimustest, pere ja ema seisukorrast ja ema andmise viisist.

MESILASEMA ANDMIST RASKENDAVAD TEGURID

MESILASEMA ANDMIST SOODUSTAVAD TEGURID

MESILASEMA OTSIMINE JA ANDMINE

Üks probleem, miks mesinikud ei vaheta mesilasperes emasid, ei ole mitte teadmatus, vaid tihti oskamatus mesilasema ära tunda ja üles leida. Mida mesilasema otsimisel silmas pidada?
Mesilasema tuleks võimaluse korral otsida päevasel ajal, kui paljud korjemesilased on korjel. Pere avamisel
ei tohi anda palju suitsu, kuna ema võib kergesti munemisjärjelt ja kärgedelt üldse ära minna, eriti kui
tegemist ei ole rahuliku emaga. Korpustarus tuleb ema otsida sellest korpusest, kus emal on munemisjärg,
s.t. munadega kärjelt. Otsimise hõlbustamiseks võiks kasutada emalahutusvõret, mis ei lase emal mujale
munema minna. Kui emalahutusvõret ei kasutata, tuleb kõik korpused läbi vaadata, eriti need, kus asuvad
haue ja munad. Korpused tuleks tõsta eraldi aluste peale, et takistada ema liikumist ühest korpusest teisse.
Tavaliselt ema meeraamide peale ei lähe, kui mesinik teda sinna just suitsuga ei aja. Kõige parem on eraldada meekorpused kohe haudmekorpustest, et hoida ära ema sattumine meeraamidele.
Kui ema kahe esimese korraga üles ei leita, tasub taru kokku panna ja jätta paariks tunniks rahunema, või
proovida järgmisel päeval uuesti. Kui ema otsitakse korpusest, tuleb korpused kindlasti üksteise pealt ära
tõsta. Muidu võib ema ülevalt alla korpusesse ronida, ja kogu töö läheb tühja. Ema otsimisel tuleb hoida
raame taru või korpuse kohal, et vältida ema kaotsiminekut ja hukkumist, kui ta peaks raamilt kukkuma.
Soovitav on hoida raami näost nii kaugel, et korraga oleks näha kogu kärjepind. Kahekesi otsides saab
teine samal ajal vaadata kärje teist poolt. Kui raam tarust välja tõstetakse, tuleb alati uurida kõigepealt
järgmist raami, mis jäi tarusse: võib-olla on ema sellel. Käes olevat raami on aega vaadata küll, sest sealt
ema ära ei lenda, kui tegemist pole just paarumata või alles munema hakanud emaga. Mesilasema leidmist
hõlbustab see, kui ema on märgistatud.
Algul ajavad algajat mesinikku tihti segadusse kärjel ukerdavad lesed, kes on samuti suuremad kui töömesilased, aga nende tagakeha on töntsakam ja pea suurte liitsilmade tõttu ümara kujuga. Emamesilase
tagakeha on seevastu pikk ja sihvakas ning pea, nagu töömesilasel, kolmnurkse kujuga. Ema saab kergesti
leida ka pikkade väljasirutatud jalgade järgi. Mida rohkem emasid otsida, seda vilunumaks ja kiiremaks
mesinik muutub.
Parim viis, kuidas kindlaks teha, kas peres on ema või mitte, on anda peresse nn. kontrollkärg − kärg,
kus on nii mune kui ka lahtist hauet. Kui kontrollkärjele ei ole hakatud 2 päeva pärast aseemakuppe
ehitama, siis on peres ema olemas. Kui kupud on ehitatud, siis peres ema pole.Vahest on isegi juhuseid kui peres on kaks ema. Ühe eemaldades jääb teine salaema ikka tarusse. Kui kogemusi vähe ja ei ole kindel ema puudumises või ei leia vana ema ülesse, siis võib ka kõik taru mesilased ajada läbi emalahutusvõre.
Nii paarunud kui ka paarumata ema saab hoida puuris kuni 7 ööpäeva. Emale peab andma juurde
vähemalt 5 saatemesilast, ja neid tuleb hoida soojas: 20–30 kraadi juures ja kindlasti mitte päikese
käes. Samuti tuleb neid joota, niisutades puuri kergelt märja näpuga. Kui vett on liiga palju, võib
mesilasema uppuda.

Mesilasema andmise meetodid

Enne mesilasema andmist peab olema kindel, et peres ema ei ole. Mesilasema saab anda peresse, kus ema puudumine on kontrollraamiga kindlaks tehtud, või mesinik on vana mesilasema ise eemaldanud ja veendunud, et pere on emata. Kui mesilasema puudumises ei olda kindel, siis ei tohi uut ema peresse anda.
Enne ema andmist tuleb eemaldada kõik aseemakupud. Kui alles jääb kasvõi üks kupp, suhtuvad mesilased emasse vaenulikult, ning vabastamisel ründavad teda. Enne ema puuriga
raamide vahele asetamist eemaldatakse puurist saatemesilased. Sellega hoitakse ära võimalike haiguste levitamine ja ema võidakse paremini vastu võtta, kuna saatemesilased ei hakka siis teiste mesilastega kaklema. Kui ostetud mesilasema on olnud pikemat aega puuris, on ta muutnud kergeks ja võib puuri avamisel lendu tõusta. Et mesilasema puuri avamisel kogemata ära ei lenda, on soovitav teha seda kinnises ruumis, näiteks autos.

MESILASEMA LÕHN Mesinikud arutavad tihti, mida nad peaksid mesilasemale lisama enne tema tutvustamist mesilasperele, nii et tema lõhn sobituks selle mesilaspere omaga, millele teda tutvustatakse. Teadjad väidavad, et töömesilased ei tunne
mesilsema ära lõhna järgi ja lõhnade sobitamine on mõttetu. Nad usuvad, et edukas mesilasemade tutvustamine sõltub põhiliselt mesilasema käitumisest ning seisundist tema tutvustamise ja puurist väljalaskmise ajal.
• MESILASEMA KÄITUMINE – Alles koorunud mesilasemad on väga elavad ja liiguvad kiiresti mööda kärge nagu nad oleks ärritunud. Pärast paaritumist jäävad nad sellisesse seisundisse küllaltki pikaks ajaks. Me saame seda ise näha, kui avame paarumistaru, millesse mesilasema juba mune muneb (vaadates, et ta ära ei lendaks). Mida rohkem ta mune muneb, seda rohkem ta rahuneb maha ja lõplikult on ta maha rahunenud, kui teda ümbritsevad järglased. Mesilasema “küpseb” umbes 4 kuni 5 nädalat. Kuna vanemaid mesilasemasid võetakse vastu paremini kui noori siis mõned mesinikud  panevad uuele mesilasemale peale mett või suhkrusiirupit. Töömesilased eemaldavad mesilasema puhastades mõned karvad, mis muudab mesilasema vanemaks või vähem “värskeks”.

• MESILASTE VANUS – Mesilaste vanus mesilasperes, kuhu uus mesilasema pannakse, on väga oluline. Vanad mesilased ei ole mesilasema suhtes kuigi sõbralikud, nii et kui mesilaspere mesilasema ära põlgab, langeb süü neile. Seetõttu on raske edukalt tutvustada mesilasema mesilasperele, mis on mesilasemata olnu kaua aega või kui mesilasperes vääremad arenenud.
Selle ebasõbralikkuse põhjus on küllaltki lihtne.Vanade töömesilaste hypopharyngeal näärmed–(näärmed, mis toodavad “mesilaspiima”, et toita ema) lõpetavad töötamise. Üldiselt, võib öelda, et nad ei ole nagu enam mesilasemast huvitatud, kuna noored töömesilased tahavad toitepiima hoiustada nii kiiresti kui võimalik. Seega on oluline, et mesilasema pandaks noorte töömesilaste juurde. On oluline tähele panna, et väiksemad mesilaspered võtavad uue ema vastu palju lihtsamalt kui suured mesilaspered tootlikes tarudes.)

KAUDNE TUTVUSTAMINE – See on meetod, mida kõige sagedamini kasutatakse.  Kasutatakse erinevat tüüpi emapuure. Kõige pealt veendutakse, et mesilased ei ole ema suhtes vaenulikud. Mesilasema tutvustamiseks ematule mesilasperele, asetatakse emapuur kahe
haudmeraami vahele. See pannakse nii, et vanad töömesilased ei saaks kontakti emaga. Järgmisel päeval vaadatakse üle
mesilaspere õhkkond. Kui tarumesilased sumisevad ümber emapuuri, vehivad tiibadega ja on kergelt puuri juurest eemaldatavad, murtakse ära puurilt plastik kaitse ja asendatakse see kandiga. Aja jooksul töömesilased vabastavad mesilasema ise. Et mesilased jõuaksid kiiremini mesilasemani, lükatakse tikuga läbi pudersööda auk. Kontrollida uue ema munemist ca 7 päeva pärast.
Vastuvõtu tõenäosus 70-80%. Kui mesilsed on rahutud ja ei ole kergelt emapuuri juurest eemaldatavad, peaks ootama veel päeva või kaks. See on üsna tavapärane olukord kui mesilased on tigeda iseloomuga eriti krantsid ja kaukaasia mesilased ja mesinik soovib neile anda teist tõugu mesilasema.

Kui järgmine päev ei ole märgata paranemist, jätta mesilasema veel paariks päevaks  koos puuriga tarru ilma, et puuri kaitset eemaldaks, ning kontrollida, kas mesilaspere on kindlalt ematu. Kas ei ole tekkinud värskeid mune. Kui peres on lahtist hauet siis tõenäoliselt tegid mesilased lahtise haudme peale aseemakupud, mis tuleb eemaldada. Kui paari päeva pärast uuesti kõik kupud eemaldada ei ole mesilastel enam lahtist hauet, millest uut ema teha. Siis võib riskida saatepuuri kaitseklipi eemaldamisega ja kandiga asendamisega. Peret kontrollitakse 6 päeva pärast. Selleks ajaks on mesilasema juba munema hakanud, kui mitte,
siis on ta hukkunud. Varasema sekkumise korral võivad mesilased ema  kobarasse võtta ja surnuks nõelata. Kui see juhtub, tuleks mesilaste pundar mesilasema pealt veega pritsides eemaldada.
Kui mesinik avab pere liiga vara, tekitab see mesilastes reaktsiooni kõige uue vastu – antud juhul ka mesilasema vastu, kes pole veel lõplikult omaks võetud.
Kindlam viis uut ema anda on võtta perest vana ema ära ja jätta pere 7 päevaks emata. Seejärel otsitakse taru läbi, kõik aseemakupud murtakse ära ja uus mesilasema antakse, nagu eespool kirjeldatud.
Mesilasemasid on hea vahetada ka sügisel (septembri I dekaadis), kui mesilaspered on 2/3ulatuses
sisse söödetud. Siis tuleb vana ema tarust välja võtta ja anda uus ema jälle emaandmispuuriga, nii et
pere saab ema ise avada. Sügisel tagab see pea 100% edu. Kui peres juhtub olema kaks ema (salajane
emadevahetus), siis nad uut ema vastu ei võta, aga pere ei jää ometi ilma emata.
Kui pere ei võta mesilasema vastu juba rohkem kui kahel korral, tuleb mõelda, kas poleks lihtsam
teha uus pere. Kui mesilaspere on ilma mesilasemata rohkem kui 2-3 nädalat, on peres väga vähe tarumesilasi. Enamik on korjemesilased ja selline mesilaspere võtab ema juba väga raskesti vastu.  Kui tegemist on kalli tõuemaga ja/või tahate maksimeerida ema andmise edukust, siis tuleb ema andakattepuuriga.
Eemaldate nt kilekoti abil ema saatepuurist ja asetate ta kooruvale haudmele kattepuuri alla. Kooruvad mesilased on ema suhtes alati sõbralikud ja võtavad ta peresse hästi vastu.
NB! Kattpuuri alla pange vaid mesilasema ilma saatemesilasteta.
Kontollige 48 h pärast, kui ema on kattepuuri all hakanud munema võib puuri eemaldada.
Kui ema ei ole veel munema hakanud, siis jätta ema puuri alla ja kontrollida uuesti järgmise 48 h pärast.
Kui ema muneb võib ta kattepuuri alt vabastada.

Scroll to Top