Mesitarude kärjeraami mõõdud.

Eestis on enim levinud  Eesti, Langstroth ja Farrar raami mõõtudel tarud. Vähesemal määral ka erinevaid Dadant ja mesinike enda mõõtudega tarusid.

Mõnigaid enim levinud raamimõõte (raami välismõõdud).

Eesti   277 X 414 mm

Eesti magasin 137x414mm

Vahest valmistatakse Eesti magasinid ka Farrari raami kõrgusega. Tavaliselt kasutatakse neid korpustarude puhul.

Eesti magasin Farrari raami kõrgusega 159x414mm

Langstroth on kasutusel paljudes riikides ja selle mõõdud on erinevates riikides erinevad. Meil kasutatakse palju Soome polüstüreenist tarusid ja sellega seoses on Eestis enim kasutatud Soome raamimõõdud.

Langstroth   232 X 448 mm (Soome)

Kasutatakse ka teisi Langstrothi mõõte näiteks 230x435mm

Ja sellisel juhul poolraam magasini 145x435mm

Farrar   159 X 448 mm (Soome)

Farrari puhul ka 159x435mm

Sama on ka Dadant-Blati raamidega mille mõõdud riigiti varieeruvad.

Dadant-Blati taru pesaraam 300x435mm(Venemaa, Ukraina,Läti, USA)

Modifitsee Dadant 300x370mm

Dadant-Blati 296x448mm(Taani)

Levitski raam435X275

Layence’i raam 427X330

Viljandi taru raam 250x400mm

Zander 220 X 448 mm (Saksamaa)

223x370mm(Saksamaa)

230x435mm (Venemaa)

300x370mm (Tsehhi)

Lesan 240x390mm

Elgon 330x336mm

230x415mm(Leedu)

Suur Poola 260x360mm

Varssavi 360x435mm

Bood Smith 223x370mm

BS Sallow 175x370mm

BS Deep Brood 325x370mm

WBC BS Standart 223x370mm

Tavaliselt kipuvad ametlikes andmetes ja tegelikult käigus olevad raamid pisut kõrguse osas erinema.Raamide ülemine liist on välismõõdust pikem. Kaks otsa kokku on lisapikkust tavaliselt 34-36mm. Korpustaru valmistamisel jäetakse tavaliselt raami peale 6mm ruumi ja raamide alla 2mm. Osad tarumeistrid teevad ka teistmoodi ehk raamide peale jääb 8mm ja all on raamid korpuse alumise äärega tasa ehk 0mm. Kärjelehe peal olev pealmine raami liist on 18 mm sügavune. Liistu otstesse lõigatakse 24 mm pikkused ja 10 mm sügavused väljalõiked, millest moodustub kärjeraami õlg. Vahel  lõigatakse pealmise raamiliistu alaossa 5 mm sügavune ja 3 mm laiune sisselõige kärjepõhja surumiseks pealmise raamiliistu sisse Haudmekärje paksus on 25 mm ehk liistu laius on siis 25mm. Hoffmani õla valmistamisel peab silmaspidama, et kärjetänava (kahe kärje vaheline) laius on 11 mm. Kärje külje või otsaliistu vahekaugus taru seinast ei tohi olla üle7…8 mm, sest muidu ehitavad mesilased sinna kärjed. Kui see vahe on väiksem kui 4,4mm kitivad nad selle taruvaiguga kinni. Hoffmani kärjeraamidel on külgliistude ülaosa (70…80 mm ulatuses) laius on 35…37 mm, alaosas 25 mm.Külgliistude paksus on 9mm.

 Pealmine raamiliist (25mm) on tapitud külgliistude sisse. Raamivaheliiste Hoffmani raamide puhul ei (saa) kasutata. Kärjeraami alumine liist on 9 mm paksune ja ta pannakse pesaraamidel külgliistude vahele, magasiniraamidel külgliistude otsa . Ülemine traadiauk peaks asuma 10…15 mm allpool ülemise raamiliistu allosast. Olenevalt kärjeraami sügavusest pannakse ülejäänud traat 60 mm-ste vahedega.Traadi kinnitamiseks lüüakse külgliistudele servale kaks naela. Üks ühele liistule ülesse ja teisele alla

Scroll to Top